BAĞIMLILIKLA MÜCADELE HAREKETİ YÖNERGESİ

Başlıklar

Açıklamalar

Proje Adı "Bağımlılıkla Mücadele Hareketi Yönergesi"
Proje Sahibi İstanbul Valiliği
Proje Paydaşları İstanbul Çocukları Vakfı
Projeye Katkımız 141.600,00 TL
Proje Amacı Bağımlılıkla Mücadele Hareketi Yönergesi kapsamında kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kuruluşlarca yapılacak çalışmaların usul ve esaslarını belirlemek, Yönerge gereğince oluşturulan İl İstişare Kurulu, İl ve İlçe İcra Kurulları, İlçe Çalışma guruplarının faydalanacağı bilgi ve belgelerin değerlendirilerek İlimiz genelini kapsayan akademik temelli stratejik plan ve eylem planının hazırlanması.
Proje Son Durumu İlimiz genelinde proje kapsamında akademik temelli çalışmalar yapılmış ve proje sona ermiştir.