ÇOCUK MODU

Başlıklar

Açıklamalar

Proje Sahibi
Şişli Kaymakamlığı
Proje Paydaşları İstanbul Çocukları Vakfı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Projeye Katkımız
40.000,00 TL
Proje Hedef Kitlesi
Sosyo-ekonomik ve eğitim düzeyi düşük 10-16 yaş aralığındaki Abdurrahman Köseoğlu Ortaokulu öğrencileri
Proje Amacı Risk altındaki çocukların iyi hallerinin arttırılması amacıyla, okul sosyal hizmetleri kurarak öğrencilerde görülen şiddet davranışlarını, kötü alışkanlıkları ve davranış problemlerini azaltmak ve öğrencilerin bilinçlenmesini, ilgi/yetenek ve becerilerini keşfetmelerini sağlamaktır.
Proje Son Durumu Proje kapsamında ‘Çocuk Modu Atölyesi’ kurulmuştur. 100 risk altında çocuk ve 100 veli tespit edilmiş, çocukların durumları ile ilgili ön testler yapılmıştır. Çocuklara verilen 160 saat sanatsal ve kültürel etkinlikler ile kişisel gelişim ve aile içi iletişim etkinlikleri devam